De Villa is het hele jaar open
en de brengdagen zijn flexibel.

Wij volgen de richtlijnen van de GG&GD en
zijn een officieel erkende crèche. Al 45 jaar!

Openingstijden
Ochtendopvang van 08.30 – 13.00 uur
Dagopvang van 08.15 – 17.45 uur

Wij zijn vijf dagen per week geopend, in overleg ook tijdens vakantieperiodes.

Brengen en halen
De groepen bepalen zelf op welke tijdstippen de kinderen gehaald en gebracht kunnen worden. De breng- en haalmomenten zijn beperkt, om de rust in de groep zoveel mogelijk te bewaren. Bij het brengen en halen nemen we even de tijd om informatie uit te wisselen over het kind of over hoe de dag is verlopen.

 

De BSO biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar.

Verzorgd door vaders en moeders, conform alle eisen van veiligheid, hygiëne en kwaliteit.

BSO Groep
De BSO groep opereert zelfstandig naast de crèche groepen en heeft zijn eigen ingang. Wij bieden elk kwartaal een leuk aanbod aan workshops en activiteiten waar ze zich voor kunnen inschrijven (niet verplicht). De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen. Voor meer informatie mail naar : bso@crechedevilla.nl

• Studiedagen en alle vakanties in samenspraak
• Eigen keuze in leuke kinderworkshops en activiteiten
• Meerdere dagen geopend van 14.00 tot 18.00 uur.

Halve dagopvang

€ 176,- / per maand
  • 5 ochtenden brengen
  • 1 ochtend meedraaien
  • of 2 dagen brengen
  • 1 dagdeel meedraaien

Dit maandbedrag geldt voor de ochtendgroep, u kunt uw kind dan 5 ochtenden brengen, maar ook voor de deeltijd plek in de dagopvang. U kunt uw kind dan op 2 vaste dagen per week brengen, en draait zelf nog een ander dagdeel op de groep. Dan kunt u uw kind uiteraard meenemen.

Hele dagopvang

€ 352,- / per maand
  • 4 dagen brengen
  • 1 dag meedraaien
  • of 2 dagdelen meedraaien

Dit is het maandelijkse totaalbedrag voor een voltijd opvang. U kunt uw kind dan 4 dagen brengen en draait zelf de 5de dag, of 2 losse dagdelen, zelf op de groep. Ook dan is uw eigen kind uiteraard welkom.

Crèchetijden

Ochtendopvang van 08.30 – 13.00 uur
Dagopvang van 08.15 – 17.45 uur

Wij zijn vijf dagen per week geopend, in overleg ook tijdens vakantieperiodes.

Brengen en halen

De groepen bepalen zelf op welke tijdstippen de kinderen gehaald en gebracht kunnen worden. De breng- en haalmomenten zijn beperkt, om de rust in de groep zoveel mogelijk te bewaren. Bij het brengen en halen nemen we even de tijd om informatie uit te wisselen over het kind of over hoe de dag is verlopen.

Kan je kindje aan de hand lopen, dan mag je naar de Villa!

Gemiddeld is dit zo rond de 14 maanden. Als nieuwe draaiouder moet je vóór je eerste draaibeurt een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Ook vragen we je binnen drie maanden het certificaat ‘EHBO voor Kinderen’ te halen en ieder jaar mee te doen met de verplichte herhalingscursus. Ieder jaar zijn er vier zogenaamde professionaliseringsavonden, waarvan je er drie moet bijwonen.

Commissies
Ook verwachten we dat je meehelpt met het reilen en zeilen van de Villa, door in een commissie plaats te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de PR-, feest-, speelgoed-, plein-, of klus commissie. Een aantal keer per jaar word je ingeroosterd voor een ‘grote schoonmaak’ en voor het verschonen van alle bedjes.

Tenslotte
Wij verlangen van nieuwe draaiouders dat zij voldoende beheersing van de Nederlandse taal hebben.

De Villa heeft twee kindergroepen + 1 BSO groep
We hebben groepen tot maximaal elf kinderen, opvang door twee ouders
Wij zijn open van 8:15 tot 17:45, het hele jaar door en biedt zeer flexibele opvang, dus ideaal voor freelancers en ZZP-ers!
Voldoet aan de eisen van brandweer en GG&GD en wordt regelmatig gecontroleerd

Veiligheid en hygiëne zijn belangrijk voor ons. Daarnaast worden we vaak gecontroleerd door de GG&GD

Algemene hygiëne
Er is veel aandacht voor het schoonmaken van de groepsruimtes en de gemeenschappelijke ruimtes. Een professioneel schoonmaakbedrijf maakt dagelijks de groepsruimten schoon. Tussendoor doen we zelf de sanitaire ruimtes nog eens extra. Er is een rooster met schoonmaak klussen die door de draaiouders worden gedaan.

Brandveiligheid
De crèche voldoet aan de brandveiligheidseisen zoals die zijn gesteld in de verordening op de kinderopvang. Er is ook een ontruimingsplan, zodat draaiouders weten wat zij moeten doen in geval van een noodsituatie.

Eerste hulp
In de centrale gang is een uitgebreide EHBO-kast, en in iedere crècheruimte staat een EHBO-kist. Het is heel belangrijk dat ouders weten hoe ze moeten handelen in geval van ziekte of ongeval. Daarom zijn alle ouders verplicht de basiscursus Kinder-EHBO te volgen. Ieder jaar verzorgt en bekostigt De Villa een herhalingscursus.

Rookvrije kinderopvang
Onze kinderopvang is rookvrij. Dat betekent dat niemand rookt in ons gebouw en op ons terrein. We doen dit omdat we het goede voorbeeld aan kinderen willen geven. Behalve gezond, is rookvrij spelen ook veilig spelen. Uit onderzoek blijkt dat als kinderen anderen zien roken zij later zelf sneller beginnen met roken. Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor iedereen belangrijk.

.

OPC's landelijk

Respect voor autonomie

60%

Sensitieve responsiviteit

70%

Structuur en grenzen stellen

65%

Praten en uitleggen

48%

Ontwikkeling stimuleren

45%

Grafiek is afkomstig uit een artikel van de De Correspondent
over kinderopvang door ouders.

Lees het hele artikel
Professioneel landelijk

Respect voor autonomie

50%

Sensitieve responsiviteit

60%

Structuur en grenzen stellen

60%

Praten en uitleggen

35%

Ontwikkeling stimuleren

32%