Opvoeden in een Community

By 3 november 2020 Geen categorie

Afgelopen zomer werd Isis geïnterviewd voor het tijdschrift management Kinderopvang over ons mooie concept. Lees hier verder: Artikel management Kinderopvang

De Villa heeft een pedagogisch plan, maar elke ouder heeft toch een eigen stijl van opvoeden. ‘We hebben respect voor elkaar en je geeft elkaar feedback als je het echt ergens niet mee eens bent. Een andere ouder moet kunnen zeggen: dat vond ik geen fijne toon tegen de kinderen. Of: als jij gedraaid hebt, is het altijd een rotzooi. Nuances in opvoeding vindt ze juist goed. ‘Kinderen leren zich makkelijk hechten en worden flexibel en weerbaar. Onze kinderen zijn niet eenkennig en respecteren de autoriteit van volwassenen. Mijn dochter luistert als een andere moeder haar corrigeert en zegt niet: je bent mijn moeder niet. Kinderen weten dat de ene ouder iets meer toelaat dan de andere en zijn daar flexibel in. We voeden op als groep. Je krijgt hier ook een veel uitgebreidere overdracht als je je kind ophaalt. Het is een stevig fundament voor kinderen om later naar school te gaan.’ De ouders overleggen elke zes weken met elkaar, momenteel via Zoom. ‘We bespreken de kinderen en de kwaliteit van de opvang. Als je het moeilijk vindt om iets aan te kaarten in de groep, dan is er een vertrouwenspersoon.’