Skip to main content

Het kan anders: burgerinitiatieven ondanks regelterreur

06-01-2018 |  |  

Kinderdagopvang De Villa in Utrecht is een van de zeven crèches in Nederland die worden gerund door de ouders zelf. Om de beurt zijn ze, variërend van een halve tot een hele dag per week, crècheleider. Dat betekent: fruithapjes maken, luiers verschonen, knutselen en spelletjes doen. Maar het betekent ook een bedrijf runnen. Financiën, bijscholing op het gebied van pedagogisch handelen, kinder-EHBO en brandweeroefeningen.

De ouders zetten voort wat meer dan veertig jaar geleden begon. Toen bestond er nog geen kinderopvang. Vaders en moeders deden het zelf. Inmiddels zijn er commerciële crèches met heel veel regels en voorschriften. Deze ouderparticipatiecrèches voldoen aan de meeste regels. Bovendien zijn ze goedkoper dan gewone crèches; ouders staan onbezoldigd, vrijwillig en zonder salaris, op de groep.

Toch kunnen ze aan één regel niet voldoen. Het zijn geen tot crècheleider opgeleide beroepskrachten. Vader en draaiouder Piet Hein ten Bokum: “Van al die regels waar we aan voldoen, is er één die overblijft en dat is dat we niet gediplomeerd zijn. Dat is dan het heikele punt. We zijn toch ouders van onze eigen kinderen, moeten daar dan ook al een diploma voor halen?”

Een concept dat past in de participatiesamenleving waar de politiek steeds meer naar toe wil. Maar de regels gooien roet in het eten. In de strijd om het voortbestaan vroegen de ouders de politiek om een onderzoek en daaruit bleek dat de door de ouders geleide crèches het opvallend goed doen. Vooral bij het grenzen stellen en uitleggen. Voorzitter en moeder Sabine van Roosmalen: “Het is het zo ontzettend zonde dat de overheid dat niet een officiële status wil geven, maar dit gedoogt. Heel jammer. Kom gewoon kijken op de vloer. Het gaat heel goed met onze kinderen!”

Bekijk het item op 1vandaag

Leave a Reply

Close Menu